Tetor 3, 2023

Procesi Hap Pas Hapi I Vendosjes Së Implanteve Dentare

Rënia e dhëmbëve, është një problem që prek shumë njerëz dhe nëse ky problem nuk trajtohet, mund të shkaktojë tw tjera probleme afatshkurtra dhe afatgjata në shëndetin tuaj oral. Lajmi i mirë është se kjo cështje mund të trajtohet me disa procedura të cilat mund të zëvendësojnë dhëmbët tuaj natyralë duke ruajtur pamjen, ndjesinë dhe funksionalitetin e tyre. Implanti dentar do të vendoset në nofullën tuaj, për të parandaluar rënien e dhëmbëve . Ne do tju ofrojmë cdo informacion në lidhje me implantet dentare në këtë blog, në mënyrë që të jeni të mirëinformuar nëse jeni duke konsideruar këtë procedurë. Vazhdoni të lexoni për të mësuar më shumë rreth procesit të implantit dentar dhe se si turizmi dentar në Shqipëri mund t'ju ndihmojë të rifitoni buzëqeshjen tuaj me anë të kësaj procedure.

Foto që ilustron një implant dentar.

Çfarë Është Një Implant Dentar?

Gjatë procedurës së implantit dentar, dhëmbi i rënë zëvendësohet me një vidë që vendoset drejtpërdrejt në kockën e nofullës. Kjo vidë vepron si një bazë për kurorën ose dhëmbin artificial, duke e parandaluar rënien e tij. Meqenëse kurora do të ngjitet tek mishrat dhe goja juaj, ajo do të ketë të njëjtën pamje dhe funksionalitet si dhëmbi natyral. 

Implantet dentare konsiderohen alternativa më e mirë në rastet kur një dhëmb mungon pasi ato do të duken më natyrale dhe do të përshtaten më mirë me dhëmbët tuaj të tjerë sesa protezat e lëvizshme apo edhe kurorat që kërkojnë shartimin e dhëmbëve pranë.

Përse Bëhet Liposuksioni?

Implantet dentare janë një opsion i shkëlqyeshëm për pacientët të cilëve u mungojnë një ose më shumë dhëmbë pasi ato janë më të qëndrueshme dhe më jetëgjata se protezat ose urat dentare. Zëvendësimi i dhëmbëve të dëmtuar që janë përkeqësuar si pasojë e sëmundjes periodontale është një tjetër përdorim i këtij trajtimi. 

Foto që ilustron një procedurë të përgatitjes për implantet dentare.

Hapat E Parë Të Procedurës Së Vendosjes Së Implantit Dentar

Nxjerrja e dhëmbit

Për të bërë futjen e vidës të implantit dentar, dhëmbi juaj i prishur duhet të hiqet nëse nuk ka rënë vetë. Natyrisht, implanti mund të vendoset edhe kur dhëmbi është ende i pranishëm, por në këto raste, terapia endodontike ose procedura e kanalit rrënjë mund të përdoret gjithashtu për të trajtuar dhëmbin.

Përgatitja e nofullës

Pas nxjerrjes së dhëmbit nofulla juaj duhet të përgatitet për ndërhyrjen. Për të siguruar kockën dhe hapësirën e duhur që implanti të ngjitet në nofullën tuaj, mund t'ju duhet gjithashtu t'i nënshtroheni operacionit të transplantimit të kockave. Implanti nuk do të ngjitet nëse nuk ka kockë të mjaftueshme për t'u vendosur.

Ndërhyrja kirurgjikale

Dentisti juaj do të krijojë një vrimë në kockën e nofullës në mënyrë që implanti të vendoset në mënyrë kirurgjikale. Për të vidhosur kunjin ose shtyllën në kockën e nofullës, fillimisht do të bëhet një prerje në mishërat e dhëmbëve dhe më pas të gërryhet kocka.

Dhëmbët mbështetës të shëndetshëm

Dhëmbët natyralë dhe indet që janë pranë zonës së dhëmbit ku do të vendoset implanti duhet të jenë në gjendje të shkëlqyer dhe pa periodontit ose gingivit. Procesi i implantit dentar nuk do të jetë i suksesshëm nëse ka ndonjë problem të pranishëm tek dhëmbët aktual.

Rrënja e re e dhëmbit

Vida do të veprojë si rrënja juaj e re e dhëmbit pasi të ketë ndodhur integrimi i implantit dhe të jetë bashkuar me kockën e nofullës suaj, duke mbështetur kurorën. Për të mbajtur lidhjen midis kurorës dhe implantit, është i nevojshëm një abutment.

Kurora është më e preferueshme

Për shkak se kurora ka një pamje natyrale të dhëmbëve dhe madje oforn ndjesinë e dhëmbëve tuaj natyral, preferohet më shumë se vendosja e protezave.

Foto që ilustron rezultatet e restaurimit të dhëmbëve me implante dentare.

Avantazhet E Implanteve Dentare

Implantet dentare ofrojnë një zgjidhje gjithëpërfshirëse për individët me dhëmbë të rënë, duke trajtuar jo vetëm aspektin estetik, por edhe atë funksional dhe strukturor. Një nga avantazhet kryesore është aftësia e tyre për të rivendosur kafshimin e ekuilibruar duke mbushur boshllëkun e lënë nga mungesa e një dhëmbi dhe duke parandaluar zhvendosjen e dhëmbëve fqinjë dhe ruajtjen e shtrirjes së duhur të dhëmbëve. Për më tepër, implantet dentare luajnë një rol kryesor në ruajtjen e formës së kockës së nofullës dhe strukturës së fytyrës, pasi ato stimulojnë kockën përmes forcave natyrale të përtypjes që ato ofrojnë, duke parandaluar kështu humbjen e kockave dhe ndryshimet strukturore me kalimin e kohës. Për më tepër, implantet dentare mund të shërbejnë si spiranca të sigurta për urat dentare, duke lejuar zëvendësimin e shumë dhëmbëve që mungojnë pa nevojën për të ndryshuar dhëmbët e shëndetshëm ngjitur. Në thelb, implantet dentare ofrojnë një zgjidhje të besueshme dhe gjithëpërfshirëse për individët që kërkojnë të rivendosin shëndetin e tyre oral dhe të ruajnë tiparet e të tyre të fytyrës.

Foto që ilustron kirurgjinë për vendosjen e implanteve dentare në Shqipëri.

Procesi I Implantit Dentar

Siç thamë edhe më parë, procesi i implantit dentar është një procedurë e jashtëzakonshme dhe transformuese drejt rikthimit të funksionalitetit dhe estetikës së buzëqeshjes tuaj. Kjo procedurë e ndërlikuar përfshin vendosjen e rrënjëve artificiale të dhëmbëve, të njohura si implante dentare, në kockën e nofullës për të mbështetur dhëmbët artificial. Me kalimin e kohës, këto implante integrohen me kockën, duke siguruar një bazë të qëndrueshme dhe afatgjatë për kurorat, urat ose protezat. Procesi i implantit dentar u ofron individëve me dhëmbë të rënë një zgjidhje të besueshme dhe pamje natyrale, duke përmirësuar shëndetin oral dhe cilësinë e jetës së tyre. Procesi përbëhet nga:

Përgatitja Për Procedurën E Implantit Dentar

Përgatitja për kirurgjinë e implantit dentar përfshin një sërë hapash që janë të rëndësishëm për suksesin e përgjithshëm të procedurës. Faza përgatitore ka të njëjtën rëndësi sa dhe vetë vendosja e implantit.

Konsultimi me një dentist të trajnuar posaçërisht në stomatologjinë e implanteve është hapi i parë i cili duhet marrë. Gjatë këtij takimi, do të vlerësohet përshtatshmëria juaj për këtë procedurë pasi jo të gjithë kualifikohen dhe kjo konsultë është hapi i parë për të përcaktuar nëse implantet janë zgjidhja e duhur për ju.

Pas konsultimit fillestar, bëhet një ekzaminim gjithëpërfshirës. Ky ekzaminim përfshin një rishikim të detajuar të historisë suaj dentare dhe mjekësore. Dentisti gjithashtu do te bëj edhe një ekzaminim me rreze X dentare për nofullën për të parë gjendjen dhe strukturën e përgjithshme orale, veçanërisht të zonës që duhet trajtuar.

Në disa raste, një skanim CT i gojës mund të jetë i nevojshëm. Kjo teknikë e avancuar imazherike ofron një pamje të detajuar të strukturave tuaja orale, duke ndihmuar dentistin të kontrollojë kockën e nofullës për vendosjen e implantit. Ky hap është veçanërisht i rëndësishëm për individët me nofull më të dobët, pasi mund të përcaktojë nëse gërryerjet kockore do të jenë të nevojshme gjatë procedurës.

Për më tepër, skanimi CT shërben gjithashtu për të identifikuar strukturat thelbësore si nervat dhe sinuset që duhet të shmangen me kujdes gjatë operacionit të implantit. Qëllimi është të shmangen komplikimet e mundshme si dëmtimi i nervit ose problemet e sinusit, duke siguruar sigurinë dhe efikasitetin e këtij procesi. Këta hapa janë thelbësorë në vlerësimin e përshtatshmërisë suaj për implantet dentare dhe ofrojnë informacion kritik për një procedurë të suksesshme implantimi.

Foto që ilustron një procedurë të transplantit kockor në Shqipëri.

Transplanti Kockor

Dentisti mund të shqyrtojë mundësitë për shtimin e kockës nëse rrezet X ose skanimi CT tregojnë se nuk ka kockë të mjaftueshme në nofullën tuaj për të mbështetur implantin. Transplanti kockor mund të jetë e nevojshme për t'u siguruar që ka mjaft kockë që vida të vendoset brenda. Nëse jo, kur aplikoni presionet normale të kafshimit në implantin tuaj, operacioni i implantit dentar mund të dështojë dhe të rezultojë në zhvendosjen e vetë implantit.

Çfarë duhet të presësh gjatë procedurës së transplantimit të kockave?

Që një implant të jetë në gjendje të futet thellë në gojën tuaj si rrënja e vërtetë e dhëmbit, nofulla juaj mund të ketë nëvojë të shtohet me kocka nga zona të tjera të trupit tuaj ose me material kockor sintetik. Zakonisht do të duhen katër deri në dymbëdhjetë muaj që kocka të jetë gati për shartim dhe implantim nëse një nga këto procedura është e nevojshme përpara se të mund të kaloni në procesin aktual të implantit dentar. 

Foto që ilustron metodën tradicionale të kirurgjisë së implantit dentar.

Metoda Tradicionale

Procedura standarde kërkon dy operacione, të ndara nga tre deri në gjashtë muaj. Koha e gjatë midis procedurave është e nevojshme në mënyrë që pacienti të mund të shërohet fillimisht.

Prerja fillestare

Mishrat tuaja do të cahen lehtësisht në zonën ku do të vendoset implanti .Për të arritur në zonën e dhëmbit të dëmtuar, kjo prerje është e nevojshme. Kjo procedurë nuk do të jetë e dhimbshme pasi do të bëhet nën efektin e anestezisë të përgjithshme. 

Prerja dhe shpimi

Dentisti do të shpojë direkt në kockë pasi të bëjë një prerje të vogël në mishrat e dhëmbëve. Kjo bëhet për të futur implantin aktual metalik ose shtyllën në hendekun në kockën tuaj. Prerja e mishit të dhëmbëve qepet kur të përfundojë implantimi dhe më pas do të duhet pak kohë për t'u rikuperuar.

Periudha e shërimit dhe procedura e dytë

Më pas mund të kaloni në hapin e dytë të operacionit të implantit dentar pasi të kenë kaluar tre deri në gjashtë muaj gjatë gjithë procesit të shërimit. Për të zbuluar implantin, duhet të bëhet një prerje e re. Një kapak shërues vendoset më pas në majë të kunjit të vendsour dhe do të hiqet pas disa javësh. 

Abdumenti dhe vendosja e kurorës

Mbështetja që përmendëm më parë vendoset tani për të shërbyer si mbështetës i kurorës së përfunduar. Abatmenti (vida) vendoset për të garantuar një përshtatje të sigurt për kurorën që nuk do të lëvizet lehtësisht nga presionet e ushtruara nga përtypja ose aktivitete të tjera.

Procedura me një fazë

Stomatologjia me implant me një fazë është një alternativë për pacientët që nuk duan të përballen me periudhën e zgjatur të pritjes që lidhet me një operacion tipik të implantit dentar. Disponueshmëria e tij ndryshon në varësi të klinikës ose dentistit që kryen procedurën.

Dentisti juaj do ta përfundojë këtë trajtim në një vizitë të vetme, duke vendosur implantin, abutmentin dhe një kurorë ose urë të përkohshme. Pa përdorimin e kapakëve shërues, mishërat do të duhet të rikuperohen rreth implantit që tashmë është vendosur.

Dentisti nuk do të duhet të bëjë prerje dhe qepje të përsëritura gjatë kësaj procedure, por gjithsesi duhet të keni parasysh se kjo rrit mundësinë e vështirësive pasi, ndryshe nga trajtimi i implantit dentar me një hap, implantet konvencionale i japin trupit tuaj më shumë kohë për t'u përshtatur me vendndodhjen e implantit.

Pyetjet E Bëra Më Shpesh

Sa kohë zgjat procedura e implantit dentar?

Nga fillimi deri në fund kjo procedurë zgjat nga katër deri në dymbëdhjetë muaj. Megjithatë, rikuperimi do të zgjasë pak më shumë nëse nevojiten transplante kockore për të përgatitur nofullën tuaj për këtë procedurë. Kohëzgjatja e kohës ndryshon shumë nga pacienti në pacient, por dentistët tanë do të jenë në gjendje t'ju japin një vlerësim të përafërt të kohëzgjatjes së trajtimit gjatë konsultës tuaj fillestare,e cila mundësohet falë teknologjisë së saktë të skanimit të disponueshëm në klinikën tonë.  

Sa e dhimbshme është vendosja e një implanti dentar?

Ju nuk do të ndjeni asnjë dhimbje gjatë kësaj procedure për shkak të përdorimit të anestezisë lokale gjatë gjithë trajtimit. Në momentin që gjithçka do të përfundojë, nuk do të ndjeni asgjë. Pas vendosjes së implantit, mund të përjetoni disa shqetësime, por do t'ju jepen medikamente të mjaftueshme për t'i marrë në shtëpi për t'ju lehtësuar dhimbjet derisa të ndiheni më mirë. Lajmi i mirë është se shumica e pacientëve raportojnë se ilaçet funksionojnë shumë mirë në qëtësimin e dhimbjeve dhe se ato do të zhduken tërësisht brenda disa ditësh. 

Kush është një kandidat i mirë për implantet dentare?

Implantet dentare janë një zgjidhje efektive e përshtatshme për individët e të gjitha moshave që përballen me humbjen e dhëmbëve. Megjithatë, duhet të plotësohen disa faktorë për t'u kualifikuar për këtë procedurë kirurgjikale.

Një aspekt i rëndësishëm është shëndeti i mirë i mishrave të dhëmbëve. Implantet dentare kërkojnë ndërveprim të ngushtë me indet e mishrave, duke theksuar rëndësinë e shëndetit të tyre. Individët me infeksione ose sëmundje të mishrave të dhëmbëve mund të kenë nevojë t'i trajtojnë këto çështje përpara se të kualifikohen për trajtim implantues.

Për më tepër, densiteti i mjaftueshëm i kockave është i nevojshëm për suksesin e implanteve dentare. Këto rrënjë të dhëmbëve artificialë duhet të jenë të ankoruara mirë në kockën e nofullës, duke kërkuar një sasi të mjaftueshme të forcës së kockave për mbështetje. Në rastet kur nofullës i mungon dendësia e duhur, dentisti juaj mund të rekomandojë trajtime shtesë për të rindërtuar kockën përpara se të vazhdoni me operacionin e implantit.

Ruajtja e shëndetit dhe higjienës së mirë orale është një tjetër faktor vendimtar. Për të siguruar suksesin e procedurës së implantimit, pacientët duhet të mos kenë infeksione ose probleme të tjera dentare. Praktikat e vazhdueshme të tilla si larja e përditshme e dhëmbëve, pastrimi me fill dentar dhe kontrollet e rregullta janë thelbësore jo vetëm për jetëgjatësinë e implantit, por edhe për shëndetin e përgjithshëm oral. Këto praktika janë jetike për mbajtjen e implanteve dhe të gjithë gojës në gjendje optimale.

Picture of Jessica

Xhesika

Njihuni me Xhesikën, botuesen tonë e cila ka pasion Shqipërinë dhe dëshiron të informojë publikun mbi turizmin mjekësor, procedurat mjekësore, kirurgjinë plastike dhe mrekullitë turistike të Shqipërisë. Përmes shkrimeve të saj informuese dhe tërheqëse, ajo udhëzon lexuesit të marrin vendime të informuara mbi kujdesin shëndetësor dhe të eksplorojnë bukuritë e vendit tonë magjepsës.

Tabela e Përmbajtjes

Na Kontaktoni

sqAlbanian

Instagram & Facebook

KENI NEVOJË PËR KËSHILLA NGA EKSPERTËT TANË?

Merrni një kosto rreth procedurës tuaj nga mjekët tanë, pa pagesë.

Mënyra më e shpejtë Telefono tani ose WhatsApp

Upload a File

Limiti i per upload eshte 20mb.

By clicking the 'Submit' button below, I agree that a representative will contact me via email or phone calls to the phone number provided by me about medicaltourisminalbania.com services.
Enter the Captcha